praca dla lekarza
Autor: Informacje

Po zakończeniu studiów medycznych abiturienci otrzymują dyplom potwierdzający zawód lekarza. Kolejnym krokiem jest staż i Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). Po jego zadaniu większość przyszłych medyków rozpoczyna proces specjalizacji. Praca dla lekarza bez specjalizacji nie daje takich możliwości rozwoju zawodowego, jak dla specjalistów, dlatego corocznie problemem staje się ograniczenie miejsc specjalizacyjnych. Jak w Polsce wykonać specjalizację lekarską?

Specjalizacja lekarska w Polsce – założenia prawne

W Polsce obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.10.2005 roku. Specjalizacja młodych lekarzy opiera się o ujednolicony system szkolenia podyplomowego. Jego ukończenie pozwala wykonywać zawód w ściśle określonej dziedzinie medycyny.

Szkolenie mogą prowadzić jednostki, które posiadają akredytacje. Warto jednak wiedzieć, że system akredytacji jest otwarty, dlatego szkolenia specjalizacyjne mogą prowadzić nie tylko jednostki akademickie. Ważne jest jednak, aby takie placówki spełniały wymogi formalne. Muszą one m.in. posiadać kadrę medyczną, dysponować nowoczesną aparaturą oraz zapleczem lokalowym. Nadzór nad systemem szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy obejmuje administracja państwowa, a zakończeniem szkolenia jest egzamin państwowy.

Kto może ubiegać się o szkolenie specjalizacyjne dla lekarzy?

Warunkiem jest posiadanie praw do wykonywania zawodu, odbycie stażu podyplomowego oraz pozytywny wynik na egzaminie LEK (lub posiadanie specjalizacji I/II stopnia bądź tytułu specjalisty). Praca dla lekarzy często wiąże się z zatrudnieniem w więcej niż jednej placówce zdrowia. Można zrobić więcej niż jedną specjalizację, aby zwiększyć swoje szanse na polu zawodowym.

Jak rozpocząć szkolenie?

Należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), potwierdzić swoją tożsamość i zweryfikować posiadane uprawnienia. Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego (np. ePUAP) muszą osobiście udać się do izby lekarskiej. Po potwierdzeniu tożsamości i kwalifikacji można złożyć wniosek o szkolenie specjalizacyjne. Wniosek kieruje się do wojewody (właściwego dla terenu, na którym będzie odbywane szkolenie). Wnioski są oceniane pod kątem zgodności formalnej oraz biorą udział w postępowaniu konkursowym.

Tryby szkoleń specjalizacyjnych

Szkolenia specjalizacyjne dostępne są w trybie rezydentury oraz trybie pozarezydenckim. Rezydentura to tak naprawdę praca dla lekarza bez specjalizacji. Szkolenie odbywa się bowiem na podstawie umowy o pracę z podmiotem, który posiada akredytację. Czas  umowy jest równoznaczny z czasem programu specjalizacji. Rezydenturę mogą odbywać wyłącznie lekarze, którzy nie posiadają I/II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty.

Tryb pozarezydencki to szkolenie specjalizacyjne w podmiotach, które je prowadzą. Szkolenie to może odbywać się:

  • na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej,
  • w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego pracownikowi na czas trwania szkolenia,
  • na podstawie umowy o pracę, która zostaje zawarta z innym podmiotem niż prowadzący szkolenie specjalizacyjne,
  • na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie zawieranej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne,
  • w ramach poszerzenia zajęć programowych studiów doktoranckich.

 

Jednocześnie można brać udział wyłącznie w jednym szkoleniu specjalizacyjnym.

W celu analizy ruchu na stronie oraz realizacji usług używamy plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
OK

Share