dodatek covid
Autor: Wynagrodzenia

Dodatek covidowy czyli inaczej mówiąc dodatkowe 100% wynagrodzenie dla medyków walczących z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 od dawna budzi wiele kontrowersji. Zmiany jakie zaszły w przepisach w listopadzie 2020 roku z pewnością mogą przyprawiać o zawrót głowy. Jak się okazuje nie wszyscy lekarze, którzy pracują z chorymi i walczą z epidemią dostaną dodatkowe pieniądze. Komu się one należą? Wyjaśnimy tą kwestie w dzisiejszym artykule.

Na jakiej podstawie jest przyznawany dodatek covidowy i ile wynosi?

Dodatek covidowy jest przyznawany na podstawie Polecenia Ministra Zdrowia do Prezesa NFZ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Polecenie to zostało wydane na podstawie tzw ustawy covidowej czyli “Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. To polecenie zostało znowelizowane w listopadzie 2020 roku. Czytamy w nim, że wysokość świadczenia dla medyków została zwiększona z 50% do 100% obecnego wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie). Jednak dodatek nie może być wyższy niż 15000 zł. Kwota ta również uległa zmianie, ponieważ w poprzedniej wersji Polecenia wynosiła ona jedynie 10000 zł.
W obecnej wersji rozszerzono także grupę osób, którym należą się dodatkowe pieniądze.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek covidowy?

Podstawowy warunek to zatrudnienie w szpitalu, który posiada II bądź III poziom zabezpieczenia covidowego. Bardzo ważne jest to, aby dana placówka została wpisana do wykazu prowadzonego przez NFZ i Wojewodę. W innym wypadku dodatkowe wynagrodzenie dla medyków pracujących z pacjentami covidowymi nie będzie przysługiwało. Przypominamy, że istnieją cztery rodzaje szpitali covidowych:

  • Szpital o I poziomie zabezpieczenia covidowego jest przeznaczony dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia.
  • Szpital o II poziomie zabezpieczenia jest powołany do leczenia chorych z pozytywnym wynikiem testu bądź podejrzanych o zachorowanie.
  • Szpital z III poziomem zabezpieczenia leczy pacjentów z COVID-19 jednak przyczyna ich hospitalizacji jest zupełnie inna (nie jest nią choroba wywoływana przez koronawirusa SARS-COV-2).
  • IV poziom zabezpieczenia covidowego to szpitale “mieszane”, które łączą zadania szpitali II oraz III poziomu. Koordynują one opiekę nad pacjentami covidowymi i znajdują się w każdym województwie.

Oprócz zatrudnienia w szpitalu II lub III poziomu trzeba także spełnić pozostałe warunki, aby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie. Są one następujące:

  • wykonywanie zawodu medycznego (lekarz, pielęgniarka oraz ratownik medyczny),
  • uczestnictwo w udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  • bezpośredni kontakt z pacjentem zakażonym covid-19 lub podejrzewanym o takie zakażenie. Kontakt ten musi być ciągły, a nie jednorazowy. Ocena rodzaju kontaktu medyka z pacjentem covidowym należy do dyrektora danej placówki.

Bardzo ważne jest to, że wszystkie wymienione wyżej warunki muszą być spełnione łącznie. W przypadku przepracowania niepełnego miesiąca świadczenie jest proporcjonalnie zmniejszane do ilości przepracowanych dni.

Ponadto w nowelizacji Polecenia Ministra Zdrowia do prezesa NFZ uwzględniono także osoby wykonujące zawód medyczny w izbach przyjęć, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz w Zespołach Ratownictwa Medycznego. Dodatek covidowy otrzymają również diagności laboratoryjni, którzy pracują w laboratoriach szpitalnych o I, II i III poziomie zabezpieczenia covidowego i wykonują testy diagnostyczne w kierunku SARS-COV-2. Placówki te muszą mieć jednak podpisaną umowę z NFZ oraz być wpisane na listę prowadzoną przez Ministerstwo Zdrowia.

Kto wypłaca dodatkowe świadczenie dla pracowników medycznych opiekujących się pacjentami COVID+?

Za wypłatę dodatkowych pieniędzy odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ w ciągu trzech dni jest zobowiązany do przekazania danej placówce medycznej należnych środków jednak wcześniej dyrektor tej placówki musi przesłać do Funduszu dokumentację, w której wskaże liczbę osób uprawnionych do otrzymania dodatkowego świadczenia oraz wysokość ich wynagrodzenia.

Otrzymywane wynagrodzenie jest jedynym kryterium przy obliczaniu dodatku jednak jak już wspomnieliśmy świadczenie nie może być wyższe niż 15000 zł. Według Polecenia Ministra
Zdrowia nie ma potrzeby prowadzenia ewidencji czasu pracy spędzonego przy pacjentach ze stwierdzonym koronawirusem SARS-COV-2 jednak jak pisaliśmy na samym początku artykułu taki kontakt musi mieć charakter ciągły, a nie incydentalny.

Co z medykami skierowanymi do pracy przez Wojewodę?

Oprócz medyków zatrudnionych w szpitalach o II i III poziomie zabezpieczenia kolejną grupą pracowników medycznych, którym należy się dodatkowe wynagrodzenie z związku ze zwalczaniem epidemii koronawirusa SARS-COV-2 są osoby skierowane do pracy na polecenie Wojewody bądź Ministra Zdrowia. W tym wypadku dodatek nie może być niższy niż 200% wynagrodzenia zasadniczego, które obowiązuje na tym samym stanowisku w danej placówce medycznej. Świadczenie to jest wypłacane z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca, w którym ono przysługuje.

Ciekawostką jest jednak to, że dodatek dla osób wykonujących zawód medyczny, którzy zostali skierowani do pracy przez Wojewodę jest wprowadzony na podstawie nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a nie Polecenia Ministra Zdrowia. Więc mamy tutaj dwa różne “źródła prawa” (de facto polecenie nim nie jest), na podstawie których są wypłacane dodatkowe wynagrodzenia dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych osób, które walczą z epidemią i którym przysługują te świadczenia.

Przykłady

1. Jan Nowak jest lekarzem i pracuje w szpitalu o II poziomie zabezpieczenia covidowego. Zajmuje się pacjentami z ciężkim zapaleniem płuc oraz z niewydolnością oddechową, które są powikłaniami spowodowanymi przez covid-19. Opiekuję się również chorymi, którzy są przywożeni do szpitala z podejrzeniem koronawirusa SARS-COV-2. Czy w takim przypadku panu Janowi będzie należał się dodatek covidowy w wysokości 100% dotychczasowego wynagrodzenia? Oczywiście, że tak. Lekarz pracuje w szpitalu, który został powołany do leczenia pacjentów zarówno podejrzanych o zachorowanie jak i już z potwierdzonym rozpoznaniem covid-19. Więc na podstawie Polecenia MZ dodatkowe pieniądze się należą.

2. Pani Anna jest lekarzem rezydentem pracującym w szpitalu, który nie zajmuje się leczeniem chorych na covid-19. Jednak lekarka dostała skierowanie od Wojewody do pracy w szpitalu zakaźnym, gdzie są pacjenci z potwierdzonym koronawirusem SARS-COV-2. Decyzje przyjęła i nie odwołała się od niej. Pracuje w nowym miejscu. Co w takiej sytuacji? Czy Annie należy się świadczenie w wysokości 100% dotychczasowego wynagrodzenia? Niestety nie. Tutaj polecenie Ministra Zdrowia nie ma zastosowania. Jednak na mocy ustawy pani Annie należy się dodatek w wysokości 200% pensji jaka obowiązuje w jej obecnym miejscu pracy.

3. Dariusz jest lekarzem pracującym w oddziale okulistyki w szpitalu w swojej miejscowości. Jako główny operator wykonuje zabiegi laserowego usunięcia zaćmy. Dwa tygodnie temu przeprowadzał taki zabieg u 73 letniego mężczyzny. Wszystko poszło zgodnie z planem jednak okazało się, że jego pacjent przechodził bezobjawowo COVID-19. Dariusz był oczywiście miał odpowiednie ubrania ochronne i test u niego wyszedł negatywnie. Jednak miał on kontakt z osobą zakażoną. Czy należy mu się dodatkowe wynagrodzenie? Nie. Kontakt lekarza z pacjentem covid+ był jednorazowy (incydentalny), a nie ciągły. Nie pracuje on na co dzień z osobami zakażonymi więc pomimo oczywistego niebezpieczeństwa nie należy mu się dodatkowe świadczenie w wysokości 100% pobieranego wynagrodzenia.

Ilu lekarzy dostało dodatek covidowy?

lekarzy dostali dodatek covidowy
Według badania ankietowego przeprowadzonego przez grupę Porozumienie Rezydentów w dniach 30.12.2020 – 03.01.2021 wśród 1308 lekarzy dodatek covidowy jak do tej pory otrzymało jedynie 19,42% badanych. Najczęściej był on wypłacany lekarzom pracującym w szpitalu o II i III poziomie zabezpieczenia covidowego (18,27% ankietowanych) oraz w Izbie Przyjęć bądź w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (0,76% respondentów). Dodatkowe pieniądze otrzymali także lekarze skierowani do pracy przez Wojewodę (0,38% badanych).
Niestety większość lekarzy, którzy wzięli udział w ankiecie przyznało, że nie otrzymało dodatkowego świadczenia (78,9%). Zdarzały się także przypadki jego zaniżenia (1,83%), a 0,84% ankietowanych nie wiedziało czy dodatkowe wynagrodzenie za pracę z pacjentami COVID+ im się należy.

W celu analizy ruchu na stronie oraz realizacji usług używamy plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Ok

Share