minimalne wynagrodzenie lekarza w 2021
Autor: Wynagrodzenia

Zawód lekarza od lat kojarzy się z wysokimi zarobkami. Ale czy rzeczywistosć to potwierdza? Sprawdźmy, ile wynosi minimalne wynagrodzenie lekarzy w Polsce w 2021 roku.

Od 1 lipca 2020 r. minimalne wynagrodzenie płace pracowników branży medycznej naliczane jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Według danych GUS obecnie wynagrodzenie to wynosi 4918,17 zł.

Zgodnie z najnowszą ustawą uchwaloną przez rząd, wynagrodzenia lekarzy, podobnie jak i innych pracowników medycznych mają być stopniowo podwyższane. Ich minimalna wysokość powinna zostać osiągnięta pod koniec 2021 roku.

Ile wynosi minimalna stawka lekarzy w 2021 roku?

Minimalne wynagrodzenie lekarzy zależy od zawodu, wykształcenia, doświadczenia oraz tego, czy posiadają specjalizację.

W 2021 roku stawki te wynoszą:

 • Rezydent ze specjalizacją niedeficytową do 3 roku: 4299 zł
 • Rezydent ze specjalizacją niedeficytową od 3 roku: 4633 zł
 • Rezydent ze specjalizacją deficytową do 3 roku: 4933 zł
 • Rezydent ze specjalizacją deficytową od 3 roku: 5300 zł
 • Lekarz specjalista: 6750 zł

Mowa oczywiście o kwotach brutto na umowie o pracę. Wykaz specjalizacji deficytowych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny.

wynagrodzenie lekarzy w Polsce 2021

Aktualna lista priorytetowych dziedzin medycyny

 1. anestezjologia i intensywna terapia;
 2. chirurgia dziecięca;
 3. chirurgia ogólna;
 4. chirurgia onkologiczna;
 5. choroby wewnętrzne;
 6. choroby zakaźne;
 7. geriatria;
 8. hematologia;
 9. kardiologia dziecięca;
 10. medycyna paliatywna;
 11. medycyna ratunkowa;
 12. medycyna rodzinna;
 13. neonatologia;
 14. neurologia dziecięca;
 15. onkologia i hematologia dziecięca;
 16. onkologia kliniczna;
 17. patomorfologia;
 18. pediatria;
 19. psychiatria
 20. psychiatria dzieci i młodzieży;
 21. radioterapia onkologiczna;
 22. stomatologia dziecięca.

Zarobki lekarza a minimalne wynagrodzenie w Polsce

Przypomnijmy, że w 2021 minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 2800 zł brutto. Co więc ciekawe, stawka ta jest zaledwie o 100 zł brutto niższa niż minimalna płaca stażystów po 5 latach studiów medycznych.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wynagrodzeń lekarzy w Polsce? Weź udział w anonimowej ankiecie i pomóż nam stworzyć obszerny raport na ten temat.

Źródła:

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty z dnia 26 czerwca 2020 r.
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury
W celu analizy ruchu na stronie oraz realizacji usług używamy plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
OK

Share